Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gemeenschapsvergadering mbt Grafrust

Beste Molukse gemeenschap in Alphen, 

Vorige week, maandagavond 18 juli, is een presentatie gegeven door gemeente Alphen aan den Rijn en stichting DMJKP. Dit is gedaan om de nabestaanden van de ex-KNIL militairen en hun partner, begraven in de gemeente Alphen aan den Rijn, uitleg te geven over wat momenteel de status is in Alphen omtrent het verzoek tot het geven van de beschermde status van deze graven.

Wat is er reeds gedaan? Wat moet er nog gebeuren? Door wie moet dat gebeuren? 

Hieronder kort weergegeven wat er verteld is, want het hele verslag volgt later. 

·         Wat is er reeds gedaan?

Er is door een gemeentelijke Ambtenaar een voorstel geschreven over het dit concept voor voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het concept is goedgekeurd alleen het college heeft gevraagd het concept uit te splitsen. Er moet een apart voorstel voor besluitvorming van het financiële deel worden opgesteld. Hiervoor is een inventarisatie nodig van het aantal graven, zodat de concrete financiële kosten voor de gemeente in kaart gebracht kan worden. Dan pas kan het college en de gemeenteraad hierover een beslissing maken. 

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met burgemeester Spies en andere partijen over dit onderwerp. De burgemeester staat achter het goedkeuren van het verzoek, maar er moet ook door de gemeenteraad besloten worden. De Burgemeester heeft aangegeven dat ze het verzoek maar 1 keer wil behandelen en daarom is het zaak dat we alle graven van ex-KNIL militairen en hun partners goed in kaart worden gebracht, zodat een goedkeuring in een keer voor alle graven geldt. 

Er is een inventarisatie gedaan door Jim Samallo. Het verzoek zal in Alphen om en rond de 60 graven betreffen. De nabestaanden hiervan dienen de betreffende graven op te geven met een handtekening op het formulier van de gemeente. 

·         Wat moet er nog gebeuren en door wie?

De GEMEENTE bereid het financiële voorstel voor dat na de zomer voorgesteld zal worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Dit proces zal na de zomervakantie ingezet worden. In september zal het voorstel op basis van alle gegevens worden voorbereid. De verwachting is dat het voorstel in oktober 2022 zal worden ingebracht bij de gemeenteraad. 

De NABESTAANDEN van de ex KNIL-militairen en hun partners dienen zo snel mogelijk het formulier van de gemeente Alphen aan den Rijn in te vullen en met handtekening in te leveren zoals beschreven op het formulier. 

LET OP: 

ZONDER EEN DOOR EEN NABESTAANDE INGEVULD FORMULIER WORDEN DE GRAVEN NIET MEEGENOMEN IN HET FINANCIËLE VOORSTEL. 

Het in te vullen formulier kunt u hieronder downloaden: 

–          Het formulier is in te vullen door eenieder die in de familielijn als nabestaande aangetoond kan worden. Dit betreft dus zowel familie uit de 2e en 3e generatie. 

–          HET FORMULIER MOET MET HANDTEKENING INGELEVERD WORDEN!

–          Ex-partner (aangekomen 1951) worden ook meegenomen in het aanvraagproces. 

Bij deze willen wij iedereen danken voor de grote opkomst op 18 juli jongstleden. Ook willen wij in het bijzonder Vincent Verbeek bedanken voor het geven van de presentatie en zijn inzet op dit dossier. 

Wij hopen op uw medewerking en het snel ontvangen van alle formulieren, zodat wij voor onze wijlen 1e generatie dit welverdiende eerbetoon kunnen volbrengen! 

Geef deze boodschap door aan eenieder dit hoort te weten!

Alvast dank!

Met vriendelijke groet, 

Bestuur DMJKP

Het formulier wat u moet inleveren/opsturen/mailen kunt u hieronder downloaden

Hieronder de presentatie van de gemeente gegeven tijdens de vergadering

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab