Skip to content Skip to footer

Over de stichting Kaju Putih

Stichting Kaju Putih is een Molukse maatschappelijke welzijnsstichting. De stichting biedt sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten, ook is er ruimte voor nieuwe initiatieven in het wijkcentrum. Het stichtingsgebouw heeft sinds de oprichting een belangrijke maatschappelijke rol gespeeld binnen de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn. In het gebouw worden tot op heden veel activiteiten ontplooid voor de Molukse gemeenschap als de bomenbuurt in Alphen aan den Rijn.

Sinds 2020 is de stichting Kaju Putih in getrokken in een nieuw stenen gebouw. Een nieuw gebouw betekent ook een frisse start met een nieuwe visie en missie, met behoud van de Molukse kernwaarden. De stichting wil dat het wijkcentrum fungeert als een Molukse woonkamer voor iedereen! Iedereen is welkom bij ons in het wijkcentrum. Daarnaast biedt de stichting ook ruimte aan overige activiteiten zoals vergaderingen, bijeenkomsten, bruiloften, verjaardagen en meer. Wij stellen voor elke gelegenheid onze zalen ter beschikking.

Het Bestuur

Stichting Kaju Putih hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de rechtspersoon vertegenwoordigt en tevens eindverantwoordelijk is.

 

Statutair: Stichting Dewan Maluku Jajasan Kaju Putih

 

Het bestuur van de stichting Kaju Putih bestaat uit:

Voorzitter: de heer G. Harmusial

Secretaris: mevrouw D. van Aanholt

Penningmeester: mevrouw Litaay

Algemeen bestuurslid: mevrouw D. De Fretes-Halauwet

Algemeen bestuurslid: de heer R. Loupatty

 

Meer informatie over het bestuur neem dan contact op met de secretaris via de e-mail (secretaris@kaju-putih.nl).

Beloningsbeleid

Zowel het bestuur als vrijwilligers: onbezoldigd.

Fondsenwerving

Stichting Kaju Putih is afhankelijk van een kleine subsidie en baten uit onze zaalverhuur en barexploitatie om alle kosten te kunnen dekken en de maatschappelijke projecten te kunnen uitvoeren. De stichting is erg geholpen met sponsoring, donaties en giften om meer projecten te kunnen doen en bestaanszekerheid te kunnen waarborgen. Heb je vragen over sponsoring, donatie of wil je als bedrijf de stichting Kaju Putih financieel ondersteunen? Neem dan contact met ons op! Stuur een mail met jouw contactgegevens naar secretaris@kaju-putih.nl en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Stichting Dewan Maluku Jajasan Kaju Putih

Dennenlaan 3

2404 BX Alphen aan den Rijn

Bankrekening: NL94 RABO 0301 6543 95

Kvk nummer: 41166226

 

Email: secretaris@kaju-putih.nl