Skip to content Skip to footer

Algemene COVID-19 maatregelen vanaf 5 juni 2021

Verruiming activiteiten:

 • Vanaf stap 3 (5 juni) openingsplan mogen ook weer activiteiten georganiseerd worden die een minder besloten karakter kennen, mits de voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.
 • Ook mogen er weer (meer) verschillende soorten activiteiten worden aangeboden. Zo is het vanaf stap 3 (5 juni) van het openingsplan toegestaan om naast dagbestedingsactiviteiten ook recreatieve/sportieve-, culturele- en gezelschapsactiviteiten aan te bieden.
 • Voor de openstelling geldt in principe dat de activiteiten gericht moeten zijn op de kerntaak van de voorziening, namelijk de sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie. Dat betekent dat de buurthuizen (nog) niet opengesteld dienen te worden voor feesten- en partijen.
Per sector kunnen specifieke regels gelden:
 1. Dagbesteding kwetsbare doelgroepen
  Activiteiten voor deze doelgroepen waren ook tijdens de lockdown onder voorwaarden toegestaan mits het een besloten activiteit betrof. Het is nu weer toegestaan om deze activiteiten aan te bieden zonder inschrijving of reservering vooraf (inloopfunctie) 1. Wel gelden de regels met betrekking tot registratie.
 2. Culturele activiteiten
  Zie: Plannen voor kunst en cultuur | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 3. Recreatieve- en sportieve activiteiten
  Binnensporten is weer toegestaan. Ook zonder mondkapje. Bij deze activiteiten binnen het buurthuis is het extra belangrijk de 1,5 meter-regel in acht te houden. Ook moet de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd geschikt zijn met het oog op ventilatie. Als het mogelijk is de activiteit buiten te organiseren, dan geniet dit de voorkeur. Ook zouden bij dit type activiteiten de deelnemers aangemoedigd kunnen worden om te testen voorafgaande aan de activiteit.
  Zie: Plannen voor recreatie | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
  Zie: Plannen voor sporten | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 4. Gezelschapsactiviteiten
  Activiteiten zoals een koffie-uurtje (bijvoorbeeld voor eenzame personen uit de buurt) zijn, zeker voor mensen die de afgelopen tijd door corona vereenzaamden, extra nodig om weer te organiseren. Laagdrempeligheid kan daarbij helpen. Daarom is het fijn dat vooraf aanmelden/ reserveren voor inloopactiviteiten niet verplicht is. Wel gelden er regels met betrekking tot registratie (in ieder geval “reserveren aan de deur”).
 5. Overige activiteiten
  Buurt- dorps- en gemeenschapshuizen hebben vaak een multifunctioneel karakter en dat geldt ook voor de activiteiten die in deze voorzieningen worden georganiseerd (denk hierbij aan een bibliotheekfunctie of een onderwijsfunctie). Deze handreiking biedt een kader voor de activiteiten op een veilige manier weer (vanaf 5 juni) te kunnen laten plaatsvinden. Vanwege de enorme diversiteit van de buurt- dorps- en gemeenschapshuizen is het echter onmogelijk volledig te zijn in een dergelijke handreiking. In algemene zin geldt: Neem de basismaatregelen en regels voor publiek toegankelijke locaties (Plannen voor opening van publiek toegankelijke locaties | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) in acht.

Maatregelen ten aanzien van veiligheid:

 • Basisregels blijven gelden, dus:
  1. Was vaak je handen;
  2. Houd 1,5 m afstand;
  3. Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Beheerder buurthuis zorgt voor een registratie van contactgegevens bezoekers (bij checkin) die voldoet aan vereisten van de AVG.
 • Bezoekers vullen een gezondheidsverklaring in bij binnenkomst. Of er is een mondelinge gezondheidscheck.
 • Het vooraf testen voor deelname aan activiteiten wordt aangemoedigd.
 • Aanspreekpunt/beheerder van de locatie is aanwezig. Dit is van belang ten aanzien van de naleving en handhaving van de maatregelen. De beheerder kan op een laagdrempelige manier de bezoekers wijzen (als dat nodig is) op de geldende maatregelen mochten deze niet nageleefd worden.
 • Activiteiten worden vastgelegd in een duidelijke week/ dagplanning.

Voorwaarden die voor alle publieke toegankelijke locaties gelden/ reserveren en registreren van bezoekers:

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 • Reserveren is verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Voor inloopfuncties bij buurt- dorps- en gemeenschapshuizen geldt reserveren aan deur.
 • Bij laagdrempelige inloop-activiteiten geldt: aanmelden en reservering bij aankomst/ binnenkomst op locatie (voor maximumaantal bezoekers, zie “Voorwaarden die voor alle publieke locaties gelden”).
 • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
 • De verkeersstromen van de aanwezigen moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt is een bezoekersaantal tot 100% per ruimte toegestaan, mits de bezoeker meewerkt aan een gezondheidscheck i.c.m. bezoekersregistratie, of het laten zien van een geldige vactinatie- herstel- of negatievebewijs via de CoronaCheck App. Een vaste zitplek is verplicht, echter wanneer elke bezoeker een geldige vactinatie- herstel- of negatievebewijs via de CoronaCheck App kan laten tonen vervalt deze regel.
 • In alle gevallen wordt testsen door bezoekers, vrijwilligers en professionals aangemoedigd.

FAQ | Vraag & Antwoord

Hieronder vind u meer informatie omtrent COVID-19 dat bij ons in het wijkcentrum gelden. Is het nog niet duidelijk genoeg dan kunt u ten aller tijde uw vraag kwijt via info@kaju-putih.nl.

Het vooraf testen of het tonen van een vaccinatie- of herstelbewijs is niet verplicht als u het wijkcentrum wil betreden, dit word echter wel door ons aangemoedigd. Wel verplichten we een ieder om mee te werken aan een gezondheidsverklaring en bezoekersregistratie voordat u het wijkcentrum betreedt, bij vertoon van een vaccinatie- herstel of negatieve bewijs via de CoronaCheck App bent vrijgesteld van het doen van een gezondheidsverklaring.

Wanneer u een feestelijke activiteit wil organiseren in het wijkcentrum geven wij de organisator twee keuzes, bij het laten zien van een vaccinatie- herstel en negatievebewijs onder elke bezoeker via de CoronaCheck App bent u vrijgesteld van de dan geldende maatregelen zoals het waarborgen van de 1,5 meter. Wanneer u ervoor kiest om dit niet te doen bent u verplicht om mee te werken aan het uitvoeren van gezondheidsverklaringen en registraties onder elke bezoeker, de 1,5 meter dient gewaarborgd te houden en een vaste zitplek is verplicht.

Wij kunnen u niet verplichten een vaccinatie- herstel en negatievebewijs via de CoronaCheck App te doen tonen, we geven enkel de keuze aan de organisator, het word echter door ons aangeraden.

Voor nu is het dragen van een mondkap binnen het wijkcentrum niet verplicht. Het dragen van een mondkap is een persoonlijke keuze, het wordt door ons wel aangereden.

Sportactiviteiten zijn bij ons in het wijkcentrum toegestaan. De 1,5 meter wordt geadviseerd te waarborgen wanneer de deelnemers niet actief bezig zijn met het uitoefenen van het sportactiviteiten. Het dragen van mondkapjes tijdens het sporten is niet verplicht.