Skip to content Skip to footer

Algemene COVID-19 maatregelen vanaf 25 september 2021

De 1,5-meterregel komt per 25 september 2021 te vervallen. De coronamaatregelen zoals het toegangsbewijs zijn tijdelijk, maar gelden in elk geval tot 1 november. Het CTB is voor bezoek aan horeca of evenement verplicht, maar dorps- en buurthuizen hoeven hier geen gebruik van te maken, met uitzondering van hun horecafunctie, of bij evenementen, of culturele voorstellingen.

Wat geldt er in ons wijkcentrum?

Dorps- en buurthuizen zijn uitgezonderd van de CTB-plicht als het gaat om de maatschappelijke activiteiten. Wat valt er onder de de maatschappelijke activiteiten? Het dorps- of buurthuis is dé plek voor ontmoeten en sociaal contact om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Het gaat dan vaak om laagdrempelige activiteiten die georganiseerd worden voor groepjes mensen zoals kaarten, biljarten of een koffieochtend. Al deze sociale activiteiten worden vaak georganiseerd voor specifieke doelgroepen. Het heeft een regulier karakter doordat het wekelijks of in ieder geval regelmatig wordt georganiseerd. Voor deze activiteiten is geen CTB nodig. Er mag bij deze activiteiten ook koffie worden geschonken, omdat dit hoort bij de sociale activiteit: zoals een huiskamerfunctie of koffieochtend.

De stelregel blijft dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, een evenement of een culturele voorstelling er gebruik moet worden gemaakt van het CTB. Dat geldt dus ook voor het verhuren van zalen, ledenvergadering of een bruilofts- en verjaardagsfeest. Voor veel dorps- en buurthuizen zijn die wel belangrijk voor de exploitatie, maar vallen niet onder de uitzondering.

Wat is een coronatoegangsbewijs?

Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont dat je:

 • Volledige gevaccineerd bent;
 • Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan;
 • Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad;
 • Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Coronatoegangsbewijs verplicht

U moet uw coronabewijs op de volgende activiteiten altijd laten zien:

 • horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
 • evenementen, zoals bruiloften, feesten en optredens;
 • zakelijke evenementen, zoals een congres, vergaderingen en trainigen;

Een coronabewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar geldt het laten zien van een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

Coronatoegangsbewijs niet verplicht

U hoeft soms geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
Uitzonderingen in het wijkcentrum:

 • als u afhaalt bij een eet- of drinkgelegenheid;
 • op het terras bij een eet- of drinkgelegenheid. Als u naar binnen gaat voor bijvoorbeeld het toilet of om te betalen, dan is een coronatoegangsbewijs wel verplicht;
 • bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo. Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;
 • maatschappelijke activiteiten;
 • bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;

Andere uitzonderingen

 • bij uitvaartgelegenheden;
 • bij educatieve activiteiten, niet i.c.m. horeca;
 • bij de beoefening van kunst, cultuur of sport;
 • bij doorstroomactiviteiten waar mensen niet lang stilstaan. Bijvoorbeeld bij beurzen.
 • voor mensen die aan het werk zijn. Medewerkers/vrijwilligers hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • personen tot 13 jaar.

Algemene regels

 • Het dorps- of buurthuis moet tussen 00:00 en 06:00 uur gesloten zijn;
 • Het dorps- of buurthuis is verantwoordelijk voor controle van de coronapas + ID van de bezoekers (dit kan met de CoronaCheck Scanner);
 • Een dorps- of buurthuis dat bezoekers niet controleert loopt het risico gesloten te worden.

Algemene adviezen

 • Probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van een buurt- en dorpshuis zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale ontmoetingsfunctie.
 • Zoek de grenzen van horeca in combinatie met reguliere buurthuisactiviteiten niet te veel op. Lokale horeca is CTB-plichtig; heb begrip voor die verplichting en tracht oneerlijke concurrentie te vermijden.
 • De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Roep deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar de ruimte te geven als men dit wenselijk
 • Blijf het belang van (goede) hygiëne maatregelen benadrukken.
 • Ventileer ruimte(s)
 • Overleg met lokale toezichthouders (gemeenten) als er onduidelijkheden of twijfels zijn bij het gebruik van dorps- en buurthuizen of activiteiten die op locatie plaatsvinden.